Menu
News

Albota Law Firm: Suspendarea (prin voință administrativă) a planurilor de urbanism zonale ale sectoarelor bucureștene – măsură legală?

March 15, 2023

Autori: Oana Albota, Partner; Radu Simion, Counsel; Mihai Macovei, Associate

Nu mai este o noutate faptul că pe 26 februarie a.c. Planurile Urbanistice Zonale (PUZ) coordonatoare ale sectoarelor 2, 3, 4 (zona de sud), 5 și 6 ale Municipiului București au fost suspendate pentru o durată de 1 an prin voința însăși autorității administrației publice locale care le-a aprobat la origine, Consiliul General al Municipiului București. Excepția a facut-o PUZ-ul coordonator al Sectorului 1, care nu a fost încă adoptat.

Care a fost motivația suspendării pe cale administrativă? Unul dintre motive pare a fi suspiciunea exprimată de autoritățile administrației publice locale asupra caracterului ilegal (în parte sau în întregime) al acestor acte administrative, derivată din constatarea existenței, pe rolul instanțelor judecătorești, a mai multor litigii prin care reclamanții au urmărit anularea unor prevederi din PUZ-urile coordonatoare de sector sau chiar anularea în întregime a unora dintre acestea, invocând motive de nelegalitate. Suplimentar, autoritățile au invocat și considerente de oportunitate precum necesitatea stabilirii unor măsuri și direcții coerente de dezvoltare urbanistică la nivelul întregului Municipiu București, în scopul evitării dezechilibrelor ce pot exista între diferitele zone ale acestuia.

Dincolo de motivația deciziei autorităților publice de suspendare a PUZ-urilor coordonatoare de sector, care sunt efectele pe care investitorii trebuie să le considere în modelarea investițiilor în curs și previzionate?

Intervenția asupra actelor normative pune problema distinctă a situației actelor juridice în curs de formare, procedurilor juridice în curs de derulare, în momentul intervenției. O diligență sporită în lămurirea acestei probleme ar fi trebuit să fie depusă de autoritate, în special asupra situației cererilor depuse (pentru eliberarea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire), procedurilor inițiate prin eliberarea certificatelor de urbanism anterior datei suspendării PUZ-urilor (1 martie 2021, data intrării în vigoarea a hotărârilor Consiliului General al Municipiului București). Anumite diligențe – insuficiente, în opinia noastră, au fost depuse în acest context, precizându-se că certificatele de urbanism și autorizațiile de construire emise în baza PUZ-urilor suspendate, anterior datei de 1 martie 2021, își păstrează valabilitatea.

Solicitările de emitere a certificatelor de urbanism depuse, dar nesoluționate până în data de 1 martie 2021, urmează a fi soluționate conform „legislației specifice în vigoare”. Din această formulă înțelegem normele legale și cele de drept administrativ superioare PUZ-urilor suspendate, respectiv Planul Urbanistic General (PUG) aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, Legea nr. 350/2001 și Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996. Conform acelorași norme se vor soluționa solicitările de emitere a certificatelor de urbanism depuse după data de 1 martie 2021.

Principala problemă a recentelor hotărâri de suspendare a PUZ-urilor este însă legată de situația autorizațiil0r de construire/desființare a căror procedură de emitere a fost declanșata, dar nefinalizată anterior 1 martie 2021, întrucât un certificat de urbanism nu conferă dreptul de a realiza lucrări de construire.

Astfel, pentru autorizațiile de construire pentru care s-a depus, anterior datei de 1 martie 2021, un dosar de autorizare, care conține un certificat de urbanism de autorizare emis în baza PUZ-urilor suspendate, se vor aplica în continuare dispozițiile din PUZ-urile suspendate.

În privința autorizațiilor de construire pentru care nu s-a înregistrat însă, anterior datei de 1 martie 2o21, dosarul de autorizare, se vor respecta „prevederile documentațiilor de urbanism anterioare” (hotărârilor prin care s-au aprobat planurile de urbanism zonale), respectiv PUG, Legea nr. 350/2001 și Regulamentul General de Urbanism.

În acest caz, certificatul de urbanism de autorizare emis în baza PUZ-urilor suspendate care nu a fost depus anterior datei de 1 martie 2021 în cadrul dosarului de autorizare, deși valabil și guvernat de PUZ-urile suspendate conform hotărârilor de suspendare, își va pierde, în realitate, orice relevanță juridică, autorizația de construire urmând a fi emisă în baza PUG. Regretabil, această situație nu a fost reglementată coerent, diligențele depuse de autoritățile administrației publice locale fiind insuficiente.

Din perspectiva măsurilor administrative, prin hotărârile de suspendare s-a decis centralizarea, până pe 1 martie 2021, a tuturor cererilor pentru emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare formulate pana la data de 26 februarie 2021, aflate în curs de soluționare. Deși nu s-a stabilit care urmează a fi soarta acestor solicitări tranzitorii de emitere a certificatelor de urbanism de autorizare, este de așteptat ca autoritățile să urmărească soluționarea unitară a acestora. De asemenea, Primarul General s-a angajat să comunice public, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârilor (i.e. 1 martie 2021), în care dintre Unitățile Teritoriale Reglementate (UTR) au fost identificate neconcordanțe cu legislația aplicabilă în domeniul urbanismului. În cadrul unei conferințe de presă organizate în data de 2 iunie 2021, Primarul General al Capitalei a comunicat public că împreună cu „o echipă de urbaniști” a identificat 23 de motive de nelegalitate la cele 5 PUZ-uri de sector și că, întrucât multe din aceste motive au fost deja confirmate de instanțe de judecată, va cere Prefectului Capitalei să atace PUZ-urile în contencios administrativ. Primarul General a precizat că, între timp, se lucrează pentru finalizarea noului PUG, pentru care s-a alocat în buget suma de 5 milioane de lei. Până la finalizarea acestuia, construcțiile din Capitală se vor autoriza având ca bază PUG vechi.

Legalitatea și oportunitatea suspendării

Inexistența unui PUG actualizat conform legii este un impediment major în calea dezvoltării urbane a municipiului București, iar prorogările succesive ale PUG-ului adoptat în anul 2000, ultima dintre ele fiind dispusă pe o perioadă nedeterminată, ridică reale semne de întrebare în ceea ce privește îndeplinirea atribuțiilor legale de către autoritățile administrației publice locale și în ceea ce privește atingerea scopului legii, având în vedere că legea prevede obligația autorităților administrației publice locale de a modifica sau adopta un nou PUG la intervale de 10 ani, tocmai pentru a pune în acord cadrul legal cu realitățile și nevoile dinamice ale societății.

Articolul integral, pe LegalMarketing.ro